Emmi Pikler

Emmi Pikler was een Hongaarse kinderarts en pedagoog. Haar pedagogiek richt zich met name op het jonge kind. Respectvolle verzorging, vrije beweging en vrij spel zijn de sleutelwoorden in de visie van Emmi Pikler. De pedagogiek van Emmi Pikler is bij KiWi terug te zien in de werkwijze op de babyen dreumesgroepen.

Het creëren van een warme band tussen de pedagogisch medewerker en het kind is van groot belang voor het gevoel van veiligheid, voor de hechting van elk kind, de belangrijkste voorwaarde voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen. De verzorgingsmomenten spelen hierin een belangrijke rol; tijdens deze momenten is er volop interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. De pedagogisch medewerker leert op deze momenten het kind goed kennen: wat vindt het kind prettig, wat heeft het nodig, wat wil het kind. Het kind leert op deze momenten de pedagogisch medewerker goed kennen. Op deze manier kan een veilige hechting ontstaan.


Wanneer kinderen de kans krijgen in hun eigen tempo te leren en ontdekken, leren ze beter rollen, zitten, kruipen, staan, praten, denken en leren. Al bewegend leert een baby zichzelf en de wereld kennen. Elke baby en dreumes heeft vrijheid nodig om te bewegen, letterlijk en figuurlijk geeft KiWi het kind de ruimte om zich in zijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Vrij spel heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie van het kind: hij kan zelf bepalen waarmee hij speelt en hoe lang. Zo ontdekt hij zijn interesses, voorkeuren, mogelijkheden en grenzen en gaat een kind zich competent voelen. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die vooral zintuigelijk gericht zijn, passend bij de individuele behoefte en leeftijd van het kind. Het speelgoed dat past bij de visie van Pikler heeft geen toeters en bellen en is bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. De gedachte hierachter is dat het kind zelf creatief aan de slag gaat en ontdekt wat hij ermee kan en wil doen, wat een positief effect heeft op zijn ontwikkeling.