Dreumes- en peutergroepen

KiWi heeft twee dreumesgroepen en drie peutergroepen waarin uw dreumes/peuter geplaatst kan worden:

  • De Kolibries (12 maanden – 24 maanden)
  • De Pelikanen (12 maanden – 24 maanden)
  • De Kaketoes (24 maanden – 48 maanden)
  • De Wallabies (24 maanden – 48 maanden)
  • De Kuifpinguïns (24 maanden – 48 maanden)

Vanaf augustus 2020:

  • Peutergroep (± 24 maanden - 48 maanden) in het nieuwe kindcentrum in Scheemda.

KiWi is voorstander van dreumesgroepen. In deze leeftijdsfase maken kinderen weer een grote ontwikkeling door (motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zindelijkheidsgebeuren). Een veilige omgeving, zowel letterlijk als sociaal-emotioneel, is dan een belangrijke voorwaarde om te leren ervaren wat je allemaal kunt en om je te durven ontwikkelen. Naast de verzorgende taak van de pedagogische medewerker neemt de begeleidende en stimulerende taak een grotere rol in.

 

De peuter is meer en meer gericht op “het samen doen”. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan, zoals: kleien, verven, puzzels maken, educatieve spelletjes en kring-, muziek- en bewegingsspelletjes. Daarnaast vindt KiWi het belangrijk dat er voldoende momenten voor de kinderen zijn om vrij te spelen. De pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen tot lezen. Na het fruit- en brood eten, leest de groepsleiding de kinderen voor. De kinderen pakken ook zelf boeken, bekijken de plaatsjes en/of vertellen een verhaal. In de communicatie met de kinderen hanteert KiWi de uitgangspunten van Thomas Gordon. Gordon heeft een methode ontwikkeld voor een goede communicatie tussen opvoeders en kinderen. Het gaat om een eerlijke, open houding van gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor de ander. Een kind wordt geaccepteerd ongeacht zijn gedrag; het kind mag er zijn, zo kan er een relatie ontstaan waarin een kind kan groeien en zich kan ontwikkelen. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold in deze methode.

VVE programma Piramide
KiWi werkt in de peutergroepen met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide voor een goede voorbereiding naar de basisschool. Deze methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.

Peutergroep De Kuifpinguïns werken vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia, waarvan Loris Malaguzzi de grondlegger is. Deze benadering wordt internationaal erkend als zeer waardevol voor het jonge kind.  Het uitgangspunt van KiWi, ‘ik ben ik en dat is oké’, sluit naadloos aan op de uitgangspunten van Reggio Emilia, waarbij het vertrekpunt is dat elk kind, al vanaf zijn geboorte,  uniek, getalenteerd, nieuwsgierig en competent is. Door kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren, wordt er gecommuniceerd en geleerd. Alle kinderen beschikken over honderd talen om zich uit te drukken. Naast de spreektaal kunnen kinderen zich uiten in klanken, beweging, kleuren, schilderen, bouwen, boetseren en zoveel meer. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren intensief naar de kinderen en bieden hen ervaringen, materialen en technieken, waardoor zij zich in al deze honderd talen kunnen uitdrukken. Zo ondersteunen zij de kinderen en leren de kinderen de wereld om hen heen kennen, begrijpen en betekenis geven. Door deze grondhouding van de pedagogisch medewerkers, voelt het kind zich gehoord en gezien: de beste manier om een kind het gevoel van veiligheid en vertrouwen te bieden.   

 Buitenspelen
Bewegen en buitenlucht zijn belangrijk voor kinderen. Wanneer het weer het enigszins toelaat, dan gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen naar buiten. KiWi beschikt over ruime, beschutte buitenspeelplaatsen, grenzend aan de groepslokalen. Hier kunnen de kinderen heerlijk en veilig spelen en kennismaken met de natuur. Bij minder goed weer gaan de laarsjes en de parapluutjes mee of leven de kinderen zich uit in de binnenzandbak. 
De buitenspeelplaats van de dreumes- en peutergroepen bieden allerlei mogelijkheden. Er is bestrating om op te rijden, een zandbak, een grasveld, een glijbaan, een bouwhoek en bosjes om stokken te zoeken en verstoppertje te spelen.

Het laatste nieuws

Vorige week zijn er 2 ezeltjes op bezoek geweest bij 't Beertje. De peuters vonden het geweldig! Ze mochten de dieren aaien en borstelen. Daarna mochten alle kinderen een ritje maken op de ezel. Tot slot kregen de ezels stukjes appel uit handen van de peuters. Dit was best spannend! Het was een prachtige morgen!
 
    Lees het hele bericht
Vorige week zijn de peuters van d'Ondersteen op stap geweest. Ze gingen naar de kinderboerderij. Met een paard en wagen een ritje maken door het rosarium, picknicken met elkaar en spelen in de speeltuin.
 
    Lees het hele bericht
Wij zijn er al klaar voor, IKC in Scheemda (Integraal Kind Centrum), nu de bouw nog.
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier