Over ons

Stichting kinderopvang KiWi biedt iedere ouder het plezier en gemak van wonen, studeren en je kinderen grootbrengen in een prachtig gebied als Oost Groningen. Dit doen we door kwalitatieve en professionele kinderopvang voor kinderen vanaf 10 weken tot en met 12 jaar aan te bieden. Momenteel zijn we de grootste kinderopvang van Oost Groningen met 23 locaties, 49 groepen en 130 medewerkers. Kinderopvang KiWi biedt altijd een passende groep in de buurt zodat ieder kind zich thuis kan voelen in eigen omgeving.

Bij KiWi heeft ieder kind het gevoel: 'Ik ben ik en dat is oké’, ik mag en kan mezelf zijn.


Via de Centrale Oudercommissie hebben ouders en verzorgers formeel inspraak in het reilen en zeilen van de locaties. Op vaste momenten in het jaar komen de leden bijeen. De Wet Kinderopvang geeft de oudercommissie adviesrechten over:

  • De kwaliteit van de opvang
  • De voeding
  • De opvoeding veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • De prijs van de opvang
  • De klachtenafhandeling

De Centrale Oudercommissie van KiWi bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw B. Stoffers (KDV KiWi)
  • Mevrouw T. Eibergen (KDV, BSO en PSG Vlagtwedde e.o.)
  • Mevrouw A. Potze (KDV, BSO en PSG Ter Apel)

 

KiWi onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Kinderopvang, zoals ondersteund door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De integrale tekst vindt u op: https://www.bdko.nl/kennisdeler/nieuwe-governancecode-kinderopvang.

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang mag volgens het principe: ‘pas toe of leg uit’. Wijk je van de code af, leg dan uit waaruit die afwijking bestaat en waarom je dat doet.

Het bestuur heeft besloten om niet te kiezen voor de invoering van een zogenaamde ‘Klokkenluiders regeling’. In die regeling wordt vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden in het functioneren van het bestuur kunnen worden gemeld.

Aangezien KiWi aangesloten is bij een landelijke klachtencommissie en er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden is aan wie onregelmatigheden gemeld kunnen worden, acht KiWi een klokkenluidersregeling overbodig.