Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

Algemene informatie Peuterspeelgroep

Voor kinderen van 2-4 jaar die niet naar de kinderdagopvang gaan zijn er peuterspeelgroepen. Peuters kunnen hier minimaal twee dagdelen per week naar toe, 40 weken per jaar, zodat ze toch met leeftijdgenootjes in contact komen en nieuwe ervaringen opdoen.
Op de peuterspeelgroepen is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. Ze maken kennis met zingen, voorlezen, bewegen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand. Ook leren ze om te spelen en te delen met andere peuters. Peuters wennen er alvast aan om in een groep te zitten en dat is een goede voorbereiding op de basisschool.
Kenmerkend voor de peuterspeelgroepen zijn de uitgangspunten: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. De pedagogisch medewerkers op de peuterspeelgroepen richten zich specifiek op het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Zij zien wat kinderen nodig hebben om een volgende stap te maken en geven hiervoor, als dat nodig is, extra zetjes.
Ouders, zonder kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en gemeenten vullen dit aan tot de kostprijs, via een subsidie die rechtstreeks aan KiWi betaald wordt. Kinderen van ouders die beiden werken en/of scholing volgen kunnen ook naar de peuterspeelgroepen, hun ouders komen, net als bij de kinderdagopvang, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
Voor meer informatie over de kosten van peuterspeelgroepen kan contact opgenomen worden met de afdeling Klantadvies.

Peuterspeelgroepen en VVE
KiWi heeft meerdere peuterspeelgroepen waar kinderen van 2 tot 4 jaar minimaal twee dagdelen per week welkom zijn. Voor kinderen die extra steun nodig hebben bij hun ontwikkeling is er VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie[1]). Zij kunnen vier dagdelen naar een peuterspeelgroep in plaats van twee en krijgen daardoor extra veel (taal)activiteiten aangeboden. Als het consultatiebureau inschat dat de ontwikkeling van een kind minder goed verloopt, gaan ze hierover in gesprek met de ouders. Het consultatiebureau kan dan een VVE-indicatie geven waardoor de peuter twee extra dagdelen naar de peuterspeelgroep kan. Voor de extra uren hoeven ouders niet te betalen.
De pedagogisch medewerkers op de peuterspeelgroepen van KiWi zijn allemaal geschoold om te werken met een VVE-programma. Ze werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisscholen. Zo zorgen ze voor een soepele overgang van peuterspeelgroep naar groep 1 en garanderen daarmee de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.

In het VVE-beleidsplan en in de locatiewijzers staat meer specifieke informatie over de verschillende peuterspeelgroepen en VVE.

Gemeentelijke subsidie voor peuterspeelgroepen en VVE
Voor de peuterspeelgroepen en VVE in Westerwolde en Pekela ontvangt KiWi gemeentelijke subsidie. Elke gemeente heeft hiervoor eigen regels en eisen. Daardoor kunnen er tussen gemeenten verschillen zijn, bijvoorbeeld in de hoogte van de ouderbijdrage of vanaf welke leeftijd een peuter naar de peuterspeelgroep mag. Op de website van KiWi is hierover informatie te vinden.
In de gemeente Oldambt heeft KiWi geen peuterspeelgroepen en VVE omdat deze gemeente hiervoor geen subsidie beschikbaar stelt. Wel heeft KiWi peutergroepen binnen de kinderdagopvang, waar volgens de werkwijze en uitgangspunten van VVE gewerkt wordt.

Peuterspeelgroepen in de gemeente Westerwolde
Vrijwel elk dorp in de gemeente Westerwolde heeft een peuterspeelgroep waar kinderen vanaf 2 jaar naar toe kunnen. Op alle locaties wordt met het VVE-programma ‘Piramide’ gewerkt, daarmee krijgen peuters extra stimulering op het gebied van taal. Op een aantal peuterspeelgroepen wordt dit aangevuld met ‘Doe meer met Bas’.
In de gemeente Westerwolde krijgen alle peuters op de peuterspeelgroepen een logopedische screening, als de ouders daar toestemming voor geven. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de taal- en spraakontwikkeling van het kind op dat moment. Indien nodig zijn er vervolgens mogelijkheden voor observatie, behandeling en advisering.

Peuterspeelgroepen in de gemeente Pekela’s
In de gemeente Pekela heeft KiWi drie peuterspeelgroepen met VVE.  Eén in Boven Pekela en twee in Oude Pekela, waar ze onderdeel zijn van Kindcentrum Feiko Clock.   In de gemeente Pekela werken de peuterspeelgroepen met het programma Uk & Puk, omdat het goed aansluit op de programma’s die binnen het kindcentrum worden gebruikt in de groepen 1 en 2 (Schatkist) en groep 3 (Veilig Leren Lezen). Daarmee is voor wat betreft de programma’s de doorgaande lijn gegarandeerd.

[1] Voor- en vroegschoolse educatie richt zich op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen van twee tot vier jaar. Het doel is om kinderen een betere start te laten maken op de basisschool, dat kan een positief effect hebben op een verdere schoolloopbaan.

In onderstaande beleidsstukken vindt u meer informatie over de peuterspeelgroepen.

 

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang KiWi -april 2020-
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Kinderopvang KiWi -augustus 2020-
Informatieboek Stichting Kinderopvang KiWi, peuterspeelgroepen -februari 2021-
Pedagogisch beleidsplan VVE -februari 2021-

Het laatste nieuws

Deze week hebben wij op de Bengels in Ter Apel aandacht besteed aan Pasen. We hebben eieren gezocht en op verschillende dagen een paaslunch gehad. We hebben woensdag zelfs buiten kunnen genieten van de paaslunch. De kinderen hebben mooie knutselwerkjes gemaakt bij het thema Pasen. Wij wensen jullie allen, een fijn paasweekend toe!
 
    Lees het hele bericht
De Rakkers van Kindercentrum Kiekeboe Ter Apel hebben de nieuwe buitenspeelpakken uitvoerig getestšŸ˜€. We kunnen er mee klimmen, in de zandbakspelen, schommelen en zelfs ermee in de regen. Ze zijn unaniem door de Rakkers goedgekeurd. Op naar vele uren buitenspeelplezieršŸƒ
 
    Lees het hele bericht
Eieren zoeken met de kinderen van: de Zeesterren en de Dolfijnen@ locatie MFA 't Aambeeld Vlagtwedde
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier