Ons aanbod

Peuterspeelgroep

 Standaard opvang peuterspeelgroep

  • Peuteropvang 40 weken

Bruto uurprijs reguliere opvang € 8,02 *.
Minimale afname: 2 dagdelen per week (8 uur).

* De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag wordt hierop in mindering gebracht.

Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2019

De verandering van de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2019 hangt af van uw gezinssituatie. Er zijn twee verschillende situaties:
U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders/verzorgers werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaand ouder bent en werkt of studeert. U betaalt dan vanaf 1 januari 2019 een maandbedrag gebaseerd op een vast uurtarief aan ons. U betaalt 40 weken peuteropvang, die in 12 maandelijkse facturen verrekend wordt. Van de belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag terug, dit is de kinderopvang toeslag. De hoogte van dit deel, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen. Hoe minder u samen verdient, hoe meer u terugkrijgt. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk op de website www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest daar ook meer over kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen doorgeven en hoe u een proefberekening kunt maken. Kinderopvang KiWi kan u helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Ook kunt u de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten binnen komen bij KiWi. Dan ontvangt u een netto factuur.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt u vanaf 1 januari 2019 maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (conform de kinderopvangtoeslag tabel 2019. U ontvangt 12 maandelijkse facturen van KiWi. U moet aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Dat kunt u aantonen door het ondertekenen van een verklaring “Geen recht op kinderopvangtoeslag”. Deze verklaring is als bijlage te vinden bij deze brief. Daarnaast moet u een inkomensverklaring vanuit de belastingdienst meesturen. Dit heet een IB 60 formulier en kunt u middels u digid opvragen bij de belastingdienst. Op basis van uw (gezamenlijk) inkomen bepalen wij wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe lager het inkomen, des te lager de ouderbijdrage.

VVE indicatie
Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) (taal of ontwikkelings) achterstand en krijgen dan op 2,5 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wanneer uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat, hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt vanaf 1 januari 2019. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vraagt u kinderopvangtoeslag voor 2 dagdelen aan. In de toelichting staat hoe dit in zijn werk gaat. U betaalt dan het uurtarief van KiWi . Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u gratis. Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u 2 dagdelen de gesubsidieerde peuteropvang ouderbijdrage. Het derde dagdeel en vierde dagdeel VVE ontvangt u dan gratis.

Wij vragen u de bijgesloten aanmeld- en inschrijfformulier in te vullen met eventueel de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag en het IB 60 formulier, daarna ontvangt u van ons de definitieve, digitale plaatsingsovereenkomst.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie dan kunt u die stellen door een email te sturen naar kinderopvang KiWi, kiwi@kinderopvangwinschoten.nl of contact op te nemen met de peuterspeelgroep.

’t Beertje: Hoofdweg 231, 9695 AH  Bellingwolde. Tel.: 0597-531358, mail: beertje@peuterspeelzalenbellingwedde.nl.
Hummelhofke: Scheidingsweg 20, 9566 PL  Veelerveen. Tel.: 0597-541705, mail: hummelhofke@peuterspeelzalenbellingwedde.nl.
d’Ondersteen: Veurste Rou 2, 9697 RZ  Blijham. Tel.: 0597-562116, mail: ondersteen@peuterspeelzalenbellingwedde.nl.
Krummelhörn: Kerkstraat 8, 9698 AR  Wedde. Tel.: 0597- 563040, mail: krummelhorn@peuterspeelzalenbellingwedde.nl.


Tarieven 2019 Peuteropvang

Het laatste nieuws

Cupcake bakkers bij BSO de Kokmeeuwen.
 
    Lees het hele bericht
"Kijk eens wat ik kan!" Bij KiWi mogen kinderen al rond 10 maanden proberen zelf uit een beker te drinken. Op deze manier leren ze een nieuw zuig- en slikpatroon aan. De kaken ontwikkelen zich beter en de mondspieren worden gestimuleerd. #EmmiPiklerpedagogiek (En het is nog leuk ook 😉)
 
    Lees het hele bericht
KiWi is blij dat de peuterspeelgroep De Vissen medio mei kan starten in de Feiko Clockschool. Samen kunnen we de omgeving van elk kind zo mooi en goed mogelijk maken, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen van 2 tot 12 jaar!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier