Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

VVE Programma Piramide

Wat is VVE?

VVE is door de Overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen met een (taal)achterstand spelenderwijs een gestructureerd programma aangeboden krijgen zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voorschools is de periode van 2,5 tot 4 jaar en vroegschools is de periode in groep 1 en 2.

Een Gemeente bepaalt of een kind voor VVE in aanmerking komt. De Gemeente Westerwolde hanteert de volgende doelgroep definitie:

  • kinderen die behoren tot de doelgroep van de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs;
  • kinderen die door JGZ/GGZ als risicokind worden beschouwd (kind- of gezinsfactoren);
  • kinderen die uitvallen op het taalscreeningsinstrument (via consultatiebureau);
  • kinderen met een aantoonbare (taal)achterstand, gesignaleerd door de intern begeleider en geïndiceerd door JGZ/GGZ.

Peuters die VVE volgen worden ook wel doelgroepkinderen of doelgroep peuters genoemd.

Een kind dat in aanmerking komt voor VVE, bij KiWi de voorschoolse educatie op een van de peuterspeelgroepen, heeft recht op 16 uur VVE. De Gemeente Westerwolde voldoet daarmee nu al aan de eis dat vanaf 1 januari 2020 een minimaal aanbod van 16 uur per week moet worden gerealiseerd.

De peuterspeelgroepen van KiWi voldoen aan de landelijke eisen; de pedagogisch medewerkers zijn VVE geschoold en beschikken over taalniveau 3F. Op de peuterspeelgroepen wordt gewerkt met Piramide, aangevuld met Doe meer met Bas, twee landelijk erkend VVE- programma’s.

Wat betekent VVE voor Peuteropvang KiWi?

KiWi heeft ervoor gekozen om met de VVE-methode Piramide te werken. Piramide is een educatieve methode voor kinderen van 2-7 jaar, waarbij kinderen de wereld spelenderwijs ontdekken.

Piramide gaat uit van drie intelligentiegebieden: hoofd, hart en hand, oftewel cognitieve, emotionele- en fysieke intelligentie. Deze gebieden hebben eigen specifieke karakteristieken, maar vertonen ook samenhang.

Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het biedt kinderen een veilige speelomgeving waarin ze zich prettig voelen en er een hoge mate van welbevinden is. Hierdoor zullen de kinderen meer eigen initiatieven nemen in spel en wordt hun zelfstandigheid bevorderd.

VVE is op dit moment op de volgende locaties te volgen, te weten: ’t Beertje, d'Ondersteen en Krummelhörn, t Hummelhoeske, Lutke Beutels, De Speeldoos en De Vissen.

Intern begeleider

Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Logopedie 

Op de peuterspeelgroepen van KiWi binnen de gemeente Westerwolde wordt in elk schooljaar preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het laatste nieuws

De paspoorten krijgen er weer een stempel bij, ook wordt er weer een vliegticket aan toegevoegd. Waar ons vliegtuig dit keer heen vliegt? We vliegen van Las Vegas naar het mooie warme Afrika! Daar hebben we in knutselwerkjes de "big five" voorbij zien komen, hebben we prachtige zandtekeningen, masaï hutjes en kettingen gemaakt en zelfs onze eigen serengeti gecreëerd! Alsof dat nog niet genoeg was, hebben we nog heerlijk Afrikaans gegeten. De meeste kinderen (en alle leidsters) hebben heerlijk gesmuld van couscous met Afrikaanse kipspiesjes. En op de liedjes "Waka waka" en "Hakuna matata" hebben we heerlijk gedanst. Tja en nu zit week 3 er alweer op en zitten we in week 4 van de schoolvakantie. Ook dit keer was het een lange zit in het vliegtuig. Waar we zitten?.... Nou, het eerste wat de bewoners daar tegen ons zeiden toen we voet aan vaste bodem zetten, was "G'day mate!".... 😏✈🇦🇺
 
    Lees het hele bericht
Het verhaal van de Pandaberen die een sprinkhaan vonden en nog een heleboel andere beestjes 🕷 wat is buitenspelen toch fijn.
 
    Lees het hele bericht
De eerste week van de vakantie op Ibiza was geweldig! Daarna ging onze reis door naar…… LAS VEGAS!!!! Wederom werd pas tijdens het fruit eten duidelijk waar we heen gingen, toen we de envelop met de vliegtickets opengemaakt hadden. We hebben een week “vertoefd” op de beste plek van de glitter en glamour en spelletjes. Het was een week waarin we geknutseld hebben, onder andere auto’s voor in de drive-inn, en ook uiteraard spelletjes gedaan hebben en af en toe lekkere dingen gemaakt hebben. Ook is er veel geschminkt, want ook dat is iets wat bij de wereld van Las Vegas hoort. Het was gezellig, gemoedelijk en we hebben veel plezier gehad. En in week 3 gaan we naar?....... Eind van de week ons verhaal op de nieuwe bestemming van onze wereldreis!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier