Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

VVE Programma Piramide

Wat is VVE?

VVE is door de Overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen met een (taal)achterstand spelenderwijs een gestructureerd programma aangeboden krijgen zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voorschools is de periode van 2,5 tot 4 jaar en vroegschools is de periode in groep 1 en 2.

Een Gemeente bepaalt of een kind voor VVE in aanmerking komt. De Gemeente Westerwolde hanteert de volgende doelgroep definitie:

  • kinderen die behoren tot de doelgroep van de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs;
  • kinderen die door JGZ/GGZ als risicokind worden beschouwd (kind- of gezinsfactoren);
  • kinderen die uitvallen op het taalscreeningsinstrument (via consultatiebureau);
  • kinderen met een aantoonbare (taal)achterstand, gesignaleerd door de intern begeleider en geïndiceerd door JGZ/GGZ.

Peuters die VVE volgen worden ook wel doelgroepkinderen of doelgroep peuters genoemd.

Een kind dat in aanmerking komt voor VVE, bij KiWi de voorschoolse educatie op een van de peuterspeelgroepen, heeft recht op 16 uur VVE. De Gemeente Westerwolde voldoet daarmee nu al aan de eis dat vanaf 1 januari 2020 een minimaal aanbod van 16 uur per week moet worden gerealiseerd.

De peuterspeelgroepen van KiWi voldoen aan de landelijke eisen; de pedagogisch medewerkers zijn VVE geschoold en beschikken over taalniveau 3F. Op de peuterspeelgroepen wordt gewerkt met Piramide, aangevuld met Doe meer met Bas, twee landelijk erkend VVE- programma’s.

Wat betekent VVE voor Peuteropvang KiWi?

KiWi heeft ervoor gekozen om met de VVE-methode Piramide te werken. Piramide is een educatieve methode voor kinderen van 2-7 jaar, waarbij kinderen de wereld spelenderwijs ontdekken.

Piramide gaat uit van drie intelligentiegebieden: hoofd, hart en hand, oftewel cognitieve, emotionele- en fysieke intelligentie. Deze gebieden hebben eigen specifieke karakteristieken, maar vertonen ook samenhang.

Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het biedt kinderen een veilige speelomgeving waarin ze zich prettig voelen en er een hoge mate van welbevinden is. Hierdoor zullen de kinderen meer eigen initiatieven nemen in spel en wordt hun zelfstandigheid bevorderd.

VVE is op dit moment op de volgende locaties te volgen, te weten: ’t Beertje, d'Ondersteen en Krummelhörn, t Hummelhoeske, Lutke Beutels, De Speeldoos en De Vissen.

Intern begeleider

Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Logopedie 

Op de peuterspeelgroepen van KiWi binnen de gemeente Westerwolde wordt in elk schooljaar preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het laatste nieuws

In oktober is de nieuwe groep de Bengels gestart. Deze groep is een peutergroep voor 2 en 3 jarigen. Wij zijn te vinden op locatie Kiekeboe in het kindcentrum in Ter Apel. Onze visie en werkwijze is een combinatie van Piramide en Reggio. We werken met thema's en bieden de peuters een mogelijkheid tot het ontdekken van eigen kwaliteiten. Groetjes team de Bengels
 
    Lees het hele bericht
De Rakkertjes Een nieuw op te zetten groep voor kindercentrum Kiekeboe op Ter Apel. Wij werken vanuit de visie van Reggio en pikler. Kijken naar wat het kind kan ipv wat het kind nog niet kan, het competente kind. Gebruik makend van natuurlijke materialen en van de seizoenen. Oogsttijd vanaf September, verzamelen wij ingrediënten voor bv een heerlijke herfst soep. Hierbij een impressie van onze groep. Groetjes team van De Rakkertjes
 
    Lees het hele bericht
Vanaf begin oktober is de dreumesgroep Duimelot gestart. De kinderen van 1 tot 2 jaar hebben op Duimelot een uitdagende leef-en leeromgeving. De visie van Emmi Pikler vindt u terug op onze groep. Er kunnen nog meer dreumesen bij, neem gerust contact op voor meer informatie😀. Groetjes team Duimelot Ter Apel
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier