Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

VVE Programma Piramide

Wat is VVE?

VVE is door de Overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen met een (taal)achterstand spelenderwijs een gestructureerd programma aangeboden krijgen zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voorschools is de periode van 2,5 tot 4 jaar en vroegschools is de periode in groep 1 en 2.

Een Gemeente bepaalt of een kind voor VVE in aanmerking komt. De Gemeente Westerwolde hanteert de volgende doelgroep definitie:

  • kinderen die behoren tot de doelgroep van de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs;
  • kinderen die door JGZ/GGZ als risicokind worden beschouwd (kind- of gezinsfactoren);
  • kinderen die uitvallen op het taalscreeningsinstrument (via consultatiebureau);
  • kinderen met een aantoonbare (taal)achterstand, gesignaleerd door de intern begeleider en geïndiceerd door JGZ/GGZ.

Peuters die VVE volgen worden ook wel doelgroepkinderen of doelgroep peuters genoemd.

Een kind dat in aanmerking komt voor VVE, bij KiWi de voorschoolse educatie op een van de peuterspeelgroepen, heeft recht op 16 uur VVE. De Gemeente Westerwolde voldoet daarmee nu al aan de eis dat vanaf 1 januari 2020 een minimaal aanbod van 16 uur per week moet worden gerealiseerd.

De peuterspeelgroepen van KiWi voldoen aan de landelijke eisen; de pedagogisch medewerkers zijn VVE geschoold en beschikken over taalniveau 3F. Op de peuterspeelgroepen wordt gewerkt met Piramide, aangevuld met Doe meer met Bas, twee landelijk erkend VVE- programma’s.

Wat betekent VVE voor Peuteropvang KiWi?

KiWi heeft ervoor gekozen om met de VVE-methode Piramide te werken. Piramide is een educatieve methode voor kinderen van 2-7 jaar, waarbij kinderen de wereld spelenderwijs ontdekken.

Piramide gaat uit van drie intelligentiegebieden: hoofd, hart en hand, oftewel cognitieve, emotionele- en fysieke intelligentie. Deze gebieden hebben eigen specifieke karakteristieken, maar vertonen ook samenhang.

Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het biedt kinderen een veilige speelomgeving waarin ze zich prettig voelen en er een hoge mate van welbevinden is. Hierdoor zullen de kinderen meer eigen initiatieven nemen in spel en wordt hun zelfstandigheid bevorderd.

VVE is op dit moment op de volgende locaties te volgen, te weten: ’t Beertje, d'Ondersteen en Krummelhörn, t Hummelhoeske, Lutke Beutels, De Speeldoos en De Vissen.

Intern begeleider

Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Logopedie 

Op de peuterspeelgroepen van KiWi binnen de gemeente Westerwolde wordt in elk schooljaar preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het laatste nieuws

Nieuws over de herfstvakantie op BSO Ratjetoe in Ter Apel. De zomervakantie is voorbij, iedereen zit weer in het ritme van werk en school en wij zijn alweer bezig met het voorbereiden van de herfstvakantie. Veel ouders zowel van kinderen die bij ons naar de BSO gaan, als ouders van kinderen van buitenaf benaderen ons over het opgeven van hun kind(eren) voor Huttendorp 2020. Helaas slecht nieuws….. Door de situatie omtrent corona, hebben wij besloten dit jaar Huttendorp voorbij te laten gaan. Daar wij geen kinderen van buitenaf toelaten op dit moment op de BSO en dit evenement te groot is wat voorbereidingen betreft om alleen voor de BSO kinderen door te laten gaan. We snappen dat dit voor heel veel kinderen en natuurlijk ouders een grote teleurstelling is. Ook voor ons is het raar om het dit jaar niet op te pakken. We hopen dan ook dat we volgend jaar Huttendorp wel door kunnen laten gaan. Voor de kinderen die dit jaar wel vakantie-opvang hebben op BSO Ratjetoe: “Niet getreurd!!!”. We hebben voor deze kinderen namelijk een heel leuk alternatief, waarbij een aantal elementen van Huttendorp wel terugkomen. We zijn deze vakantie ook buiten op het grote veld te vinden, waarbij we op “Expeditie Ratjetoe” gaan. Wat er verder op het programma staat houden we nog geheim. Hou Facebook in de gaten, want we lichten af en toe een puntje van de sluier op.
 
    Lees het hele bericht
De plek voor uw peuter in Ter Apelkanaal... ontdekken, ontwikkelen, ervaren, heel veel speelplezier, zowel binnen als buiten. Met de zomerse temperaturen "modder feest" bij peuterspeelgroep "de Takjes"!
 
    Lees het hele bericht
De kop is eraf, de zomervakantie is al weer even voorbij en iedereen zit weer lekker in het ritme van school, bso en werk. Op BSO Ratjetoe gaat ook alles z’n gangetje en hebben we weer heerlijke dagen gehad met de kinderen. Leuke activiteiten en daardoor enthousiaste kinderen en pedagogisch medewerkers en ouders. Zo hebben we de verjaardag gevierd van een collega met een spontaan feestje. We hadden een drietal spellen, stoelendans, ezeltje prik en een behendigheidsspelletje met rietjes en papiertjes. Het was een erg feestelijke dag. Een activiteit waar de kinderen zich altijd heerlijk in kunnen verliezen is het maken van slime. Heerlijk hoe al die handen lekker met de “smurrie” spelen. Voor de rest hebben we nagels gelakt, veel buiten gespeeld en hele speciale koekjes gemaakt. Kortom, we zitten er weer helemaal in met z’n allen!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier