Reggio Emilia

Loris Malaguzzi is de grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia. In de Reggio Emilia staat het kind en zijn ‘100 talen’ centraal. Deze pedagogiek gaat ervan uit dat elk kind van nature creatief is en honderd talen heeft om zich uit te drukken: in klanken, beweging, schilderen, bouwen, boetseren, dansen, rollenspel et cetera. De pedagogisch medewerkers helpen de talenten van elk kind te
ontplooien door een uitdagende en inspirerende omgeving te bieden.

KiWi wil uitgaan van wat kinderen kunnen en niet van wat kinderen (nog) niet kunnen. Met respect voor de talenten van elk kind en de manier waarop elk kind zich ontwikkelt. Elk kind is al in bezit van veel kennis en vaardigheden en spelenderwijs zullen deze tevoorschijn komen en verder ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor het bieden van de ruimtes, zowel binnen als buiten, waarin kinderen uitgedaagd worden, kunnen ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Ook zorgen zij voor materiaal dat kinderen inspireert om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven. De pedagogisch medewerkers zijn voortdurend bezig met het kijken en luisteren naar kinderen. Zo
volgen zij de ontwikkeling van elk kind en kunnen zij elk kind op zijn eigen wijze stimuleren een
volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.